Union Catalogue of Manuscripts from the Islamicate World

MS Arabic 445 (Wellcome Collection, Wellcome Trust)

Manuscripts in Arabic

1

Contents

1 copy of Sharḥ mūjiz al-qanūn by Nafīs ibn ʻIwaḍ, d. ca. 1449

A commentary on al-Mūjiz by Ibn al-Nafīs, ʻAlī ibn Abī al-Ḥazm, which in turn is an abridgement of al-Qānūn fī al-ṭibb by Avicenna.

A. Dietrich (Dietrich Medicinalia no. 35) quotes a variant form of the colophon: لنا كانت ليالٍ بالعراقسرقناهنّ من ايدى الزمان. The manuscripts mentioned by Dietrich appear be similar to the present manuscript. Ullmann Medizin p. 173.

Incipit: Fol.1a.1 هذه خطبة الكتابتوجهنا الى جانبك الاقدس يا من اليه ترجع الامور وتعرضنا بشمم لطفك المقدس يا من لديه دواء جراحات الحدور وسبحانه من حفظ حمانا عما ڻصڀ المحموڻڻ من التعب في درك الشفا وياله من حكيم انزل علينا في كتابه المحكم ما هو للذين آمنوا هداه شفاء والصلوة والسلام على النبى القرشى الذى لين بكلامه الموافعه المواد الفاسد في القلوب القاسيه وبين اسباب علاماته ڻعاصر الامراض الساريه لحفظ صحة
Incipit: Fol.1a.5 اما بعد ويقول العبد الضعيف المتادب نفيس بن عوض المتطبيب انى لما وقعت المتوجه الى مراشيد التحصيل ورجاء من الهادى الجليل
Incipit: قال الشيخ الامام الحير الكامل علاء الدين على بن ابى الحزم Fol.1a.5 القرشي المتطبب صنيعه نفعل منها للمبالغة
Explicit: Fol. 330a.9 قال وبلغني ان قوما اقتصروا عليها وحدها فماتوا في اخر الامر تمت
Language(s): Arabic
Fol. 2a.26
Title: الفن الاول يشتمل على جملتين
Fol. 2b.1
Title: الجمله الاولى فى قواعد الجزء النظري من الطب
Fol. 2b.1
Title: الجزء الاول من اجزاء الجمله الاولى التى فى قواعد الجزء النظري في الامور الطبيعيه
Fol. 3a.2
Title: العلم بالمور الطبيعيه والعلم باحوال البدن الانسان والعلم بالسباب والعلم بالدلايل والامور الطبيعيه
Fol. 3a.6
Title: احدها الاركان ونما سميت اركانا لانها اجزآء الماء
Fol. 3a.18
Title: النار وهو حارة يابسة
Fol. 3b.2
Title: الهواء وهو حار رطب
Fol. 3b.23
Title: المآء وهو بارد رطب
Fol. 4a.2
Title: الارض وهى باردة يابسة
Fol. 6a.13
Title: مزاج الانسان
Fol. 6a.23
Title: اعدل اصنافه سكان خط الاستواء
Fol. 7b.2
Title: سكان الاقليم الرابع
Fol. 7b.4
Title: اعدل الانسان من زمان الولادة على اخر العمر
Fol. 9a.9
Title: اعدال الاعضا
Fol. 10b.22
Title: افضلها الدم
Fol. 11a.24
Title: ثم بعد الدم في الفضيلة البلغم
Fol. 12b.10
Title: ثم بعد البلغم في الفضيلة الصفرآء
Fol. 13b.11
Title: ثم بعد الصفرآء في الفضيلة السودآء
Fol. 14a.23
Title: الاعضاء فمنها مفردة
Fol. 16b.8
Title: منها مركبة وهى التى اذا اخذ منها جزء
Fol. 16b.15
Title: ومن الاعضاء المركبه اعضاء رئسيه
Fol. 17a.14
Title: القوة الطبيعيه واجتمع
Fol. 17b.9
Title: الارواح
Fol. 17b.29
Title: القوى لفظ القوه
Fol. 18b.8
Title: القوة الغادية وحيث كانت افعالها
Fol. 18b.18
Title: القوة النامية
Fol. 19b.21
Title: القوة الماسكة
Fol. 20a.4
Title: القوة الهاضمة
Fol. 20a.6
Title: والهضم على اربعه اقسام
Fol. 21a.25
Title: الجنس الثانى من القوى هي القوى النفسانيه
Fol. 22a.13
Title: قوة البصر
Fol. 22b.17
Title: قوة السمع
Fol. 22b.21
Title: قوة الشم
Fol. 23a.3
Title: قوة الذوق
Fol. 23a.7
Title: قوة اللمس
Fol. 23a.14
Title: المدركه في الباطن
Fol. 23b.8
Title: الخيال
Fol. 23b.22
Title: الوهم
Fol. 24b.3
Title: الجنس الثالث من القوى هى القوت الحيوانيه
Fol. 25a.13
Title: الجزء الثاني من اجزاء الجزء النظري في احوال بدن الانسان
Fol. 25b.18
Title: حاله لاصحة ولمراض
Fol. 27a.5
Title: امراض سوء المزاج
Fol. 27a.9
Title: امراض التركيب
Fol. 27a.15
Title: امراض الشكل
Fol. 28a.5
Title: امراض التجويف
Fol. 28a.13
Title: امراض السطوح
Fol. 28a.25
Title: امراض العدو
Fol. 28b.7
Title: امراض الوضع
Fol. 28b.17
Title: امراض تفرق الاتصال
Fol. 29.8
Title: الامراض المركبه التى تحدث من اجتماع امراض
Fol. 30a.22
Title: الجزء الثالث من اجزاء الجزء النظري فى الاسباب
Fol. 31a.16
Title: الهواء المحي.ي
Fol. 32a.13
Title: الفصول عند الاطباء
Fol. 32b.4
Title: الصيف
Fol. 32b.23
Title: الخريف
Fol. 33a.21
Title: الربيع
Fol. 35b.19
Title: ما يؤكل ويشرب
Fol. 37b.18
Title: الحركة والسكون البدانيات
Fol. 38a.24
Title: الحركة والسكون النفسانيات
Fol. 39a.24
Title: النوم واليقظة
Fol. 40b.7
Title: الاستفراغ والاحتباس
Fol. 41a.7
Title: الاسباب الغير الضرورية ولا المضاده للطبيعة
Fol. 41a.24
Title: الاسباب الغير الضرورية المضادة للمجرى الطبيعي
Fol. 41b.5
Title: المسخنات
Fol. 42a.6
Title: المتردات
Fol. 42a.15
Title: المرطبات
Fol. 42a.23
Title: المجففات
Fol. 42b.8
Title: مفسدات الشكل
Fol. 43a.9
Title: الجزء الرابع من اجزاء النظريه فى العلامات
Fol. 43b.10
Title: علامات الامزجة عشرة
Fol. 46b.14
Title: علامات الامزجة المركبه
Fol. 47b.1
Title: علامات امراض التركيب
Fol. 48a.15
Title: القول فى النبض
Fol. 52a.1
Title: فى اسباب النبض
Fol. 53a.6
Title: النبض المنشارى
Fol. 53a.21
Title: [لنبض] الموجي
Fol. 53b.2
Title: [لنبض] الدودي
Fol. 53b.6
Title: [لنبض] النملي
Fol. 53b.8
Title: [لنبض] ذنب الفار
Fol. 54a.4
Title: المطر فى نبض يفرع الا.
Fol. 54a.15
Title: [لنبض] ذو الفترة
Fol. 54a.20
Title: [لنبض] الواقع فى الوسط
Fol. 54a.24
Title: فى البول
Fol. 60a.8
Title: فى البراز
Fol. 61b.7
Title: الجمله الثانية في قواعد الجزء العملي من الطب
Fol. 62b.18
Title: تدبير الماكول
Fol. 66a.10
Title: تدبير المشروب
Fol. 68a.9
Title: مبحث الشراب المسكر القول فى الشراب المسكر
Fol. 69b.22
Title: منافع الشراب
Fol. 71b.16
Title: مما يذهب رايحة الشراب
Fol. 72a.2
Title: تدبير الحركات والسكون
Fol. 72b.19
Title: وقت الرياضه
Fol. 72b.24
Title: الرياضه المعتدله
Fol. 73a.24
Title: ركوب الخيل
Fol. 73b.7
Title: ركوب السفن
Fol. 73b.21
Title: من جملة الرياضات الدلك
Fol. 74a.22
Title: تدبير النوم واليقظة
Fol. 75a.1
Title: تدبير الاحتباس والاستفراغ
Fol. 75a.16
Title: الحمام والجماع
Fol. 77a.1
Title: القول فى الجماع
Fol. 78a.3
Title: في مضرة ترك الجماع
Fol. 78a.20
Title: جماع المحبوب
Fol. 78b.16
Title: مما يعين على الجماع
Fol. 79a.1
Title: تدبير الفصول
Fol. 79a.1
Title: تدبير الربيع
Fol. 79a.16
Title: تدبير الصيف
Fol. 79a.23
Title: تدبير الخريف
Fol. 79b.7
Title: تدبير الشتاء
Fol. 79b.22
Title: الجزء الثانى من الجز العلمى من الطب في معالجات المرضي
Fol. 81a.7
Title: العلاج بالدواء
Fol. 83a.24
Title: [شرايط] الاستفراغ
Fol. 87a.4
Title: انقلاب المسهل مقيئا
Fol. 87a.9
Title: انقلاب المقيي مسهلا
Fol. 87a.20
Title: اسهال الدواء المسهل
Fol. 89a.8
Title: من شرب الدوا ولم يسهل
Fol. 89a.24
Title: في القي ونقاية المعده
Fol. 90a.10
Title: فيمن ينبغي له ان يجتنب القيء
Fol. 90b.11
Title: وقت القيء
Fol. 90b.18
Title: الاسهال فى الصيف
Fol. 90b.21
Title: الاسهال فى الشتاء
Fol. 90b.23
Title: الاسهال فى الربيع
Fol. 91a.3
Title: الاسهال فى الخريف
Fol. 92a.7
Title: وتختم هذا الفن بالوصيه
Fol. 92b.23
Title: الفن الثانى يشتمل على جملتين
Fol. 92b.25
Title: الجملة الاولى فى احكام الادويه والاغذيه المفرده
Fol. 92b.26
Title: الباب الاول كلام كلى فى الادويه المفرده
Fol. 94b.1
Title: قوى الادويه يعرف بطرفين الاول التجربه وثانيها القياس
Fol. 95b.17
Title: في درجات الطعوم
Fol. 96b.15
Title: قود يستعمل فى الباب الثانى فى احكام الادويه والاغذيه المفرده الفاظ غير مشهورة
Fol. 99b.24
Title: الباب الثانى من الجملة الاولى من الفن الثانى فى احكام الادوية والاغذية المفردة وقد رتبناه على حروف ابجد
Fol. 129a.9
Title: الجمله الثانيه فى الادويه المركبه
Fol. 129a.10
Title: الباب الاول في قوانين تركيب الادويه
Fol. 131b.1
Title: الباب الثانى فى جملة من الادوية المركبه
Fol. 132b.21
Title: الفن الثالث فى الامراض المختص بعضو عضو واسبابها وعلماتها ومعالجاتها
Fol. 133a.5
Title: علامات امزجة الدماغ
Fol. 134a.13
Title: الصداع
Fol. 134b.25
Title: الصداع الذي يحدث عن تفرق الاتصال
Fol. 135a.6
Title: الصداع الذي عن السدد في اوردة الدماغ
Fol. 135a.10
Title: الصداع الذي عن قوة حس الدماغ
Fol. 135a.24
Title: الصداع الذى عن رياح وانجزه (sic!) بدنيه
Fol. 135b.10
Title: الصداع الذى عن دود تولد في مقدم الدماغ
Fol. 136a.4
Title: الصداع المعدى
Fol. 136a.6
Title: الصداع الذى عن الكبد
Fol. 136a.6 (sic!)
Title: الصداع الذى عن الطحال
Fol. 136a.12
Title: الصداع الذى يحدث عن الحميات
Fol. 140b.2
Title: الشقيقة
Fol. 140b.5
Title: السرسام
Fol. 142a.16
Title: ليثرغس
Fol. 143b.4
Title: السبات السهري
Fol. 143b.19
Title: الرعونة والحمق
Fol. 144b.4
Title: النسيان
Fol. 145a.10
Title: المانيا
Fol. 145a.24
Title: داء الكلب
Fol. 146a.15
Title: الماليخوليا
Fol. 149a.9
Title: القطرب
Fol. 149a.25
Title: العشق
Fol. 150b.2
Title: السبات
Fol. 151b.2
Title: السهر
Fol. 152a.4
Title: السدر والدوار
Fol. 153a.9
Title: الكابوس
Fol. 153b.8
Title: الصرع
Fol. 156a.20
Title: السكته
Fol. 157a.16
Title: الفرق بين السكوت والموت
Fol. 158a.2
Title: الفالج
Fol. 161a.14
Title: التشنج
Fol. 162a.8
Title: اللقوة
Fol. 162b.24
Title: الرعشة
Fol. 163a.22
Title: الخدر
Fol. 163b.2
Title: الاختلاج
Fol. 164a.13
Title: امراض العين
Fol. 165a.16
Title: علامات الدم
Fol. 165a.20
Title: علامات الصفرا
Fol. 165a.25
Title: علامات البلغم
Fol. 165b.5
Title: علامات السوداء
Fol. 165b.9
Title: التكدر
Fol. 166a.2
Title: مادة الرماد بالعلامات المذكوره ويعرف الريحي
Fol. 167b.8
Title: الادوية المسلهة
Fol. 169a.9
Title: الوردنج
Fol. 169a.18
Title: النفخات
Fol. 169b.13
Title: قروح العين
Fol. 169b.21
Title: البياض
Fol. 170b.15
Title: الطرفة
Fol. 171a.2
Title: اسبل
Fol. 171a.14
Title: الجرب
Fol. 171a.20
Title: الظفرة
Fol. 171b.9
Title: القمقام
Fol. 171b.20
Title: السلاق
Fol. 172a.13
Title: البردة
Fol. 172a.16
Title: الشعيرة
Fol. 172a.20
Title: الشرناق
Fol. 172b.13
Title: الشعر المنقلب الزايد
Fol. 173a.7
Title: ضعف البصر
Fol. 174a.21
Title: الخيالات
Fol. 175a.2
Title: نزول الماء فى العين
Fol. 176a.9
Title: امراض الانف
Fol. 176a.10
Title: نقصان قوة الشم وبطلانه
Fol. 176b.3
Title: الرايحة الكريهة في الانف
Fol. 177b.9
Title: جفاف الانف
Fol. 177b.16
Title: قروح الانف
Fol. 178.10
Title: الرعاف
Fol. 179a.19
Title: الزكام والنزلة
Fol. 180b.23
Title: امراض اللثة والاسنان والشفتين
Fol. 181b.21
Title: ضعف الاسنان
Fol. 182a.6
Title: دود الاسنان
Fol. 182a.9
Title: ضرس الاسنان
Fol. 182a.20
Title: اللثة الداميه
Fol. 182b.1
Title: نقصان لحم اللثه
Fol. 182b.8
Title: وجع الاسنان
Fol. 183b.17
Title: النجر
Fol. 184b.9
Title: القلاع
Fol. 185a.9
Title: قلع الاسنان
Fol. 185a.12
Title: سيلان اللعاب
Fol. 185b.5
Title: تشقق الشفة
Fol. 185b.13
Title: اورام الشفة
Fol. 185b.14
Title: امراض الوجه
Fol. 185b.15
Title: الماشرا
Fol. 185b.25
Title: البادشنام
Fol. 186a.8
Title: امراض اللسان
Fol. 186a.9
Title: شقوق اللسان
Fol. 186a.14
Title: جفاف اللسان
Fol. 186a.23
Title: استرخاء اللسان
Fol. 186b.24
Title: ومما يطلق اللسان
Fol. 187a.2
Title: امراض الاذن
Fol. 187a.2
Title: الطرش
Fol. 188a.20
Title: الطنين والدوي
Fol. 189a.10
Title: وجع الاذن
Fol. 189a.10 (sic!)
Title: الورم الحار في الاذن
Fol. 189b.1
Title: الورم البارد فى الانف
Fol. 190a.9
Title: قروح الاذن
Fol. 190a.16
Title: دخول الحيوان مثل الذباب والقمل والنمل والدود في الاذن
Fol. 190a.19
Title: دخول الما فى الاذن
Fol. 190b.8
Title: امراض الحلق
Fol. 190b.11
Title: الخناق
Fol. 191a.6
Title: الورم في العضلات التي للحنجرة
Fol. 191a.11
Title: الورم في العضلات الداخلة فى الحنجرة
Fol. 191a.19
Title: الورم في عضلات المرى العاليه الخارجة منه والداخلة فيه
Fol. 191a.23
Title: الورم فى عضلات المرى السافلة منه
Fol. 194a.17
Title: الربو
Fol. 195b.24
Title: بحتر الصوت
Fol. 196b.5
Title: السعال
Fol. 197a.17
Title: نفث الدم
Fol. 198b.18
Title: العلق الناشب في الحلق
Fol. 199a.17
Title: اللقمة والشوك منشب فى الحلق
Fol. 199b.2
Title: تدبير من غرق فى الماء
Fol. 199b.4
Title: امراض الصدر والريه
Fol. 199b.18
Title: ذات الجنب وذات الرية
Fol. 204b.10
Title: السل
Fol. 206a.3
Title: امراض القلب علمات الحرارة
Fol. 207a.7
Title: الخفقان
Fol. 209a.24
Title: الغشى
Fol. 210b.10
Title: امراض الثدري
Fol. 211b.15
Title: امراض المعدة
Fol. 212b.9
Title: وجع المعدة
Fol. 214b.9
Title: التخمة وفساد الغذاء
Fol. 215a.12
Title: نقصان الشهوت
Fol. 216a.17
Title: فساد الشهوة
Fol. 216b.17
Title: الشهوت الكلبية
Fol. 217a.11
Title: العطش
Fol. 217b.17
Title: نقصان الهضم وبطلانه
Fol. 218b.5
Title: فساد الهضم
Fol. 219a.4
Title: الفواق
Fol. 220b.3
Title: القي والتهوع والغثيان
Fol. 221a.1
Title: امراض الكبد
Fol. 221b.2
Title: ضعف الكبد
Fol. 222b.7
Title: سدد الكبد
Fol. 224b.7
Title: وجع الكبد
Fol. 224b.16
Title: ورم الكبد
Fol. 226a.6
Title: سوء القنية
Fol. 226b.7
Title: الاستسقاء
Fol. 229b.1
Title: امراض الامعاء
Fol. 229b.14
Title: اسهال الدماغي
Fol. 229b.22
Title: اسهال المعدي
Fol. 230a.17
Title: اسهال الكبدي والماساريقا
Fol. 231b.6
Title: سبب السحج
Fol. 232a.18
Title: ويعرف ان السحج من اى الامعا
Fol. 232b.11
Title: اسهال معاوي بلا سحج
Fol. 233b.24
Title: اسهال بحراني
Fol. 233a.5
Title: اسهال ذوباني
Fol. 233a.15
Title: اسهال الكاين من عضو غير معين
Fol. 235b.5
Title: المغص
Fol. 235b.19
Title: القولنج
Fol. 238b.23
Title: الدود وانواعه اربعة
Fol. 240b.3
Title: امراض المعدة
Fol. 240b.8
Title: شقاق المعدة
Fol. 240b.24
Title: استرخاء المعدة
Fol. 241a.15
Title: خروج المعدة
Fol. 241a.23
Title: حكة المعدة
Fol. 241b.1
Title: اورام المعدة
Fol. 241b.15
Title: البواسير
Fol. 243b.2
Title: الزخير
Fol. 244a.19
Title: امراض الطحال والمرارة واليرقان
Fol. 245a.23
Title: ورم الطحال ونفخته
Fol. 245b.9
Title: في نفخ الطحال
Fol. 246b.23
Title: امراض الكلى والمثانة
Fol. 248a.3
Title: حصاة الكلى والمثانة
Fol. 249b.13
Title: قروح الكلى والمثانة
Fol. 250a.11
Title: اورام الكلى
Fol. 251a.6
Title: اورام المثانة
Fol. 252a.2
Title: جرب المثانة
Fol. 252a.8
Title: جمود الدم في المثانة
Fol. 252a.15
Title: خلع المثنة
Fol. 252a.23
Title: ريح المثانة
Fol. 252b.1
Title: حرقة البول
Fol. 252b.12
Title: عسر البول
Fol. 253a.24
Title: سلس البول والبول في الفراش
Fol. 253.17
Title: البول في النوم
Fol. 254a.18
Title: ديانيطس
Fol. 254b.15
Title: تقطير البول
Fol. 255a.8
Title: امراض اعضاء التناسل
Fol. 255a.16
Title: في المني
Fol. 255b.20
Title: في الانتشار
Fol. 256a.25
Title: الشهوة
Fol. 256b.7
Title: نقصان
Fol. 258b.17
Title: كثرة الشهوة
Fol. 259a.17
Title: كثرة الاحتلام
Fol. 259a.25
Title: كثرة الانزال
Fol. 259b.7
Title: كثرة الانعاظ
Fol. 259b.15
Title: الغذيوط
Fol. 259b.22
Title: الابنة
Fol. 260b.12
Title: تدبير من استكثر من الجماع
Fol. 260b.12
Title: معظمات الذكر
Fol. 261a.9
Title: ضيق القبل
Fol. 261a.12
Title: مسخنات القبل
Fol. 261a.17
Title: امراض الرحم
Fol. 261b.18
Title: العقر
Fol. 263a.1
Title: الجماع المحبّل
Fol. 263b.8
Title: المني المولد
Fol. 263b.17
Title: علامات الحبل واحكامه
Fol. 265a.21
Title: سبب الاذكار وعلامته
Fol. 266a.17
Title: علامات اسقام الجنين
Fol. 266a.23
Title: اسقاط الجنين
Fol. 267a.23
Title: تدبير الحوامل
Fol. 268a.12
Title: تسهيل الولادة
Fol. 268b.4
Title: اخراج الجنين الميت
Fol. 268b.15
Title: اورام الرحم
Fol. 269b.1
Title: الدبيلة في الرحم
Fol. 269b.15
Title: اورام الخصيين وما يليها من السرج (sic!)
Fol. 270a.15
Title: قروح الرحم
Fol. 270b.1
Title: اذرة
Fol. 270b.6
Title: الفتق
Fol. 271a.22
Title: الحدبة
Fol. 271b.18
Title: وجع الظهر
Fol. 272a.16
Title: الدوالي
Fol. 272b.9
Title: داء الفيل
Fol. 272b.25
Title: اوجاع المفاصل
Fol. 274a.21
Title: عرق النسا
Fol. 274b.22
Title: واما وجع الورك
Fol. 275a.6
Title: النقرس
Fol. 278a.1
Title: قال المصنف رحم الله تعالى الفن الرابع في الامراض التي لا يختصّ بعضوون عضو
Fol. 278a.16
Title: الباب الاول فى الحميات
Fol. 279b.7
Title: حمى ڦرحيه
Fol. 279b.9
Title: حمى سهرية
Fol. 279b.11
Title: حمى همية
Fol. 279b.12
Title: حمى تعبية
Fol. 279b.14
Title: حمى امتلائية
Fol. 279b.16
Title: حمى جوعية
Fol. 279b.17
Title: حمى عطشية
Fol. 279b.18
Title: حمى سددية
Fol. 280a.9
Title: الحمى العفنية
Fol. 281b.14
Title: الحمي اليومية
Fol. 282a.25
Title: الحمي السونوخس
Fol. 282b.12
Title: الحمي الدمومية العفنية
Fol. 283a.2
Title: الحمي المطبقة
Fol. 284a.18
Title: الحمي الصفراوية
Fol. 287a.22
Title: الحمي البلغمية
Fol. 288a.10
Title: الحمي السوداوية
Fol. 290b.5
Title: حمي المسدس والخمس والربع (:in the text) السبع
Fol. 290b.14
Title: حمى الدق
Fol. 293a.11
Title: في الحميات المركبة
Fol. 293b.23
Title: الباب الثانى في البحران
Fol. 303b.25
Title: الباب الثالث في الاورام والبثور
Fol. 305b.3
Title: الدماميل
Fol. 306b.10
Title: الاورام البلغمية
Fol. 306b.22
Title: الاورام السوداوية
Fol. 308b.16
Title: النملة
Fol. 309a.5
Title: الحمرة والنار الفارسية
Fol. 309a.22
Title: النفاطات والنقاخات
Fol. 309b.8
Title: الجدري والحصبة
Fol. 311b.19
Title: الحكة
Fol. 312a.21
Title: الجذام
Fol. 314a.12
Title: الوباء
Fol. 316a.5
Title: الباب الرابع في الكسر
Fol. 317a.13
Title: الباب الخامس في الزينة
Fol. 317b.22
Title: دآء الثعلب ودآء الحية
Fol. 318a.16
Title: افراط جمود الشعر
Fol. 318b.20
Title: تشقق الشعر
Fol. 318b.23
Title: المطولات للشعر
Fol. 319a.8
Title: في الشيب
Fol. 319b.7
Title: المسودات
Fol. 319b.14
Title: الصلع
Fol. 319b.25
Title: احوال الجلد
Fol. 320a.1
Title: في تحسين اللون
Fol. 320a.15
Title: الكلف والنمش والبرص
Fol. 321b.12
Title: البهق والبرص الابيضان والاسودان
Fol. 321a.15
Title: حفظ اللون
Fol. 321b.6
Title: القمل
Fol. 321b.23
Title: القوبا
Fol. 322a.3
Title: احوال البدن في كمية الهزال المفرط
Fol. 323b.1
Title: افراط السمن
Fol. 324a.16
Title: الباب السادس في السموم
Fol. 326b.7
Title: طرد الحيات
Fol. 326b.9
Title: طرد العقارب
Fol. 326b.14
Title: طرد البراغيث
Fol. 326b.21
Title: طرد البعوض والبق
Fol. 326b.24
Title: طرد ابن العرس
Fol. 327a.3
Title: طرد النمل
Fol. 327a.5
Title: طرد الذباب
Fol. 327a.7
Title: طرد الدنانير
Fol. 327a.7
Title: طرد الارصة
Fol. 327a.8
Title: طرد السوس
Fol. 327a.9
Title: طرد سام ابرص
Fol. 327a.10
Title: اصناف الحيات
Fol. 328a.4
Title: عضّ الكلب الكلب

Physical Description

Form: codex
Support: Watermark
Extent: 07 + 330 ff.
Dimensions (leaf): 280 × 165 mm.
Dimensions (written): 200 × 95 mm.
Foliation: in Arabic numerals, written underneath the text.

Collation

Due to the binding, collation could not be established exactly.

Hand(s)

Script: Nastaʿlīq

Ink: Black, red headings.

980 1:1,6 90 40

Additions:
  • Fol. 1a owners' notes: دخل في نوبة الفقير [ ]دخل في نوبة الحقير [ ] الفقير [ ] بن الحاج [..] بالشراء وذلك في غرة ١٢٢٧
  • Fol. 1a, 229b, 330a - illegible or erased impressions from seals. The only one which is legible contains a shahādah in the mirror reflection
  • Notes on the margins: fols 1b - 135b, 293b - 304a.
  • Fols 318 - 319 obscure watermarks, different from those on fols 01 - 07.
  • Fols 01 - 07 - table of contents.
  • Headings on the margins (passim.)
  • Fol. 07b and headings on the margins (passim) are copied with occasional corrections in naskh since the nasta`līq script in the text block was not always legible. Sometimes these corrections are inaccurate, e.g. on the fol. 230a.17 ماساريقا is transcribed as الماسريقى.
  • Fol. 07b. has repeated the beginning of the main text in ruqʿah script.
Seal(s):

Illegible or erased impressions from seals. The only one which is legible contains a shahādah in the mirror reflection.

History

Origin: 16th - 17th century (after water mark). The actual date of copying is erased. The date mentioned in colophon (1st of Dhu al-Ḥijjah 841 / 26th of May 1438) belongs to the early (authorized?) copy of the work. Cf. the same date mentioned in the Turkish manuscript described by A. Dietrich (Medicinalia no. 35). CE تمت التاليف في غره ذي حجه لسنه احدي والاربعين وثمانمايه بحمد الله تعالى وفضله ببلدة سمرقند حماها الله تعالى مع ساير بلاد المسلمين عن الافات والبليات وقد كنت امليت الحواشى على كثر من مواضع الكتاب بكرمان صنيڀ (sic!) عن الخذمان (sic!) وكانت بالعراق لها لڻال (sic!) شرقڻاهڻ عنه رب الزمان (sic!) (not clear ) ڻارڻح المولى وعنوان المقاصد والاوان عراق دل فروز باد ارجمند كه اوازه فضل ازو شد بلند از ان كل ازو تازه كردد نفس عرق ريزه در عرقست وبس كتبت ما كتبت عن خط الشارح رحمه الله تعالى

Provenance and Acquisition

Fol. 1a Anonymous (name erased);

Fol. 1a. 2. Anonymous 1227 AH / 1812 AD (name erased);

Sāmī Ibrāhīm Ḥaddād (1986).

Sotheby's lot 501 (22/21.11.85)

Record Sources

Ḥaddād/Biesterfeld no.78 (Shelf-mark: 510/841 Kš /n 10 ).

Bibliography

    Ḥaddād/Biesterfeld no.78 (Shelf-mark: 510/841 Kš /n 10 ).

Subjects


TO TOP