Union Catalogue of Manuscripts from the Islamicate World

MS Arabic 458 (Wellcome Collection, Wellcome Trust)

Manuscripts in Arabic

Contents

1 anonymously written compendium of various diseases and their treatment

Author: Anonymous
Title: Medical compendium describing various diseases and their treatment

The chapter sequence is not consistent and the author uses two different words - باب and فصل - for the same type of division. Each disease is described in a sequence: "necessary description" (السبب الموجب); "symptoms" (العرض) and "method of treatment" (التدبير).

Incipit: (beginning) Fol. 1a.1 فعلاجه يكون بالستكثار من الاغديه والاشربه المحموده
Explicit: Fol. 164b.17 الغدا قليلًا قليلًا فلا يبطيء الفقاد والعضو وحل الرباط اول الامر وجب على العضو
Language(s): Arabic
Fol. 11b.6
Title: وعلاج السهر المفرد يكون بترطيب
Fol. 13b.2
Title: وعلاج النوع الثالث بعضد الاكحل
Fol. 25b.2
Title: وعلاج الجراح
Fol. 25b.5
Title: وعلاج الدبيلات
Fol. 25b.8
Title: وعلاج السلع العدديه والعضايديه
Fol. 27b.9
Title: وعلاج الطواعين
Fol. 28b.15
Title: وعلاج حمى يوم الحادثه من البرد الشديد
Fol. 29b.16
Title: وعلاج الحما الحادثه ( lacuna) الاغديه والاشربه الحاره
Fol. 30b.11
Title: وعلاج الحمى الحادثه من التعب تكون بالراحه والنوم
Fol. 31b.11
Title: فان كان الحمى حادثه من الهم والغم
Fol. 32a.4
Title: وعلاج الحمى الحادثه عن السهر
Fol. 33a.3
Title: فى تعديد انواع الحمايات التى تنوب بادوار وذكر المداواه الحاصيه بكل واحد من اصنافها
Fol. 36a.15
Title: وعلاج التشنج التابع للستفراغ يكون بشرب
Fol. 38b.5
Title: وعلاج انقلاب الشعر
Fol. 38b.8
Title: وعلاج انتتار الشعر
Fol. 38b.13
Title: وعلاج القمل الحادث في اشفار العين
Fol. 40a.5
Title: الباب الرابع فى دكر الامراض الحادثه في الما وعلاجها
Fol. 41a.1
Title: الفصل الخامس في دكر الامراض العارضه في الملتحم ومداواتها
Fol. 43b.11
Title: وعلاج الحكه العارضه في الملثحم
Fol. 45a.11
Title: الباب السادس في دكر الامراض العارضه في الطبقه القرنيه ومداواتها
Fol. 46b.1
Title: علاج السلج
Fol. 47a.4
Title: علاج الكمنه
Fol. 47b.7
Title: وعلاج تغيير اللون
Fol. 48a.2
Title: الباب السابع في دكر الامراض الحادته العڻنيه اعنى نقت الحرقه ومداواتها
Fol. 50b.8
Title: الباب التالت في دكر الامراض الحادثه في الجفن ومداواتها
Fol. 51a.6
Title: وعلاج النوعين الاخرين يكون بالعضد
Fol. 51b.3
Title: وعلاج التحجر
Fol. 51b.7
Title: وعلاج الشعره
Fol. 53b.16
Title: الفصل التامن في دكر الامراض العارضه فى الرطوبه البيضيه
Fol. 54b.10
Title: الباب التاسع في دكر الامراض العارضه بالرطوبه الحليديه ومداواتها
Fol. 56a.13
Title: وعلاج الحول الحادث في الاكبر
Fol. 56a.16
Title: وعلاج الحول الحادث من الاستفراغ
Fol. 56b.5
Title: الفصل العاشر فى دكر الامراض العارضه بالروح الباصر ومداواثها
Fol. 56b.12
Title: وعلاج دلك استفراغ البدن بحب الايارج
Fol. 57b.13
Title: الباب الحادي عشر فى دكر الامراض العارضه فى الرطوبه الزجاجيه وفى الطبقه السَبكيه
Fol. 58a.11
Title: ومثل هدا العلاج يعالج سوا مزجه الطبقه الشبيكه
Fol. 58a.16
Title: الباب التاني عشر فى دكر الامراض العارضه بالغص[] الاحوف ومداوتها
Fol. 58b.14
Title: وعلاج الورم
Fol. 59a.2
Title: وعلاج تنو (sic!) العين
Fol. 59a.15
Title: الباب التالت عشر فى دكر العلل الحادته فى الادن ومداواتها
Fol. 60a.9
Title: فى مداواه الاورام الحادته فى الادن
Fol. 61b.14
Title: علاج السده التابعه للوسَخ
Fol. 62a.9
Title: الباب الرابع عشر فى دكر الامراض العارضه فى الانف ومداواثها
Fol. 62b.3
Title: وعلاج البواسير
Fol. 63b.2
Title: وعلاج الرعاف
Fol. 64b.3
Title: علاج الزكام التابع لسو المزاج
Fol. 65a.1
Title: الباب الخامس عشر فى دكر الامراض الحادته فى الشفتين والفم ومداواثها
Fol. 65b.6
Title: الباب السادس عشر فى دكر الامراض العارضه فى الاطراس ومداواتها
Fol. 66a.12
Title: وعلاج الاسنان الثى تولم
Fol. 66b.1
Title: وعلاج الطرس
Fol. 66b.2
Title: وعلاج الحفر والصفره الملتبسّه على الاسنان
Fol. 67a.4
Title: علاج الدود المتولد فى الاسنان
Fol. 67b.1
Title: الباب السابع عشر فى دكر الامراض العارضه فى اللته ومداواتها
Fol. 68a.2
Title: وعلاج القروج
Fol. 68b.4
Title: وعلاج اللحم الزايد التي يكون فى جوانب الاسنان على اللثه
Fol. 69b.5
Title: الباب التامن عشر فى دكر الامراض العارضه فى اللسان ومداواتها
Fol. 72a.6
Title: وعلاج قصر اللسّان
Fol. 72a.10
Title: فعلاج العله المسمى صفدع
Fol. 73b.10
Title: الباب التاسع عشر فى دكر الامراض الحادثه فى الحلق ومداواثها
Fol. 76a.13
Title: وعلاج ما ينشڀ فى الحلق
Fol. 76a.18
Title: وعلاج الحناق
Fol. 77a.1
Title: وعلاج السعال اليسّير التابع لح[]ڻه قصبه الرڦڻه
Fol. 77a.10
Title: الفصل العشرون فى دكر الامراض العارضه ڻالصدر والريه وعلامثها
Fol. 77b.15
Title: وعلاج السعال الحادث من الرطوبه
Fol. 78a.4
Title: وعلاج السَعال الڻابع لانصباب
Fol. 80a.11
Title: وعلاج نقب الدم الخارج من الحلق والنحڻح[]
Fol. 81a.3
Title: علاج هدا المرض صعب جدا لان الادويه لا تصل اليه
Fol. 81b.12
Title: الباب الحادي العشرون فى دكر الامراض الحادته فى العشا المستطر للصلاع والعصل المحركه للصدر علل الحجاب ومداواتها
Fol. 83b.10
Title: وعلاج البرسام
Fol. 83b.14
Title: الباب التاني والعشرون فى دكر الامراض الحادته فى القلب وعلاجها
Fol. 85b.1
Title: علاج العشى الڻابع للستفراغ
Fol. 87a.2
Title: الباب التالڀ والعشرون المرض [بطلان شهوه المعده]
Fol. 87b.2
Title: وعلاج دهاب الشهوه الڻابع لسوء مزاج بارد يكون
Fol. 87b.8
Title: وعلاج دهاب الشهوه [سو] المزاج الرطب
Fol. 87b.13
Title: وعلاج دهابَ الشهوه التابع لسو المزاج اليابس
Fol. 88b.2
Title: فان كان الحلط الفاعل لبطلان الشهوه بلغميه
Fol. 88b.7
Title: وان كان بطلان الشهوه بخلط سوداوى اجتمع فى المعده فعلاجه
Fol. 93a.16
Title: علاج العطش لحادث من المره الصفرا
Fol. 97b.5
Title: وعلاج القى المراري
Fol. 99a.13
Title: وان كان الخلط مربا فاخرجه بالقي
Fol. 100a.1
Title: وان كان المرض حادتًا من سو مزاج بارد
Fol. 100a.4
Title: وان كان سو المزاج حار
Fol. 101a.2
Title: وعلاج الدم الجامد يكون بشرب درهمن من حب الرشاد
Fol. 101a.6
Title: الباب الرابع والعشرون فى دكر الامراض العارضه فى الكبد والطحال ومداواثها
Fol. 103a.7
Title: وعلاج الورم الصفراوي
Fol. 103a.12
Title: وعلاج الورم البلغمى
Fol. 103a.15
Title: وعلاج الورم السّداوى
Fol. 104a.2
Title: فان كانت السده حادته فى المحدب
Fol. 104b.11
Title: وعلاج ضعف القوا
Fol. 104b.15
Title: وعلاج ضعف القوة الماسكه
Fol. 104b.18
Title: وعلاج ضعف القوه الدافعه
Fol. 105b.9
Title: وعلاج الاستسقا الرقي الڻابع لسو مزاج بارد
Fol. 106a.4
Title: وعلاج الَستسَّقَا الطلبى التابع لسَّو مزاج بارد
Fol. 109a.9
Title: الباب الخامس والعشرون فى دكر الامراض الحادته فى المقعده والمعا ومداواتها
Fol. 109b.12
Title: فان كانت البواسير كباد والدم الخارح كتير فيلسّ
Fol. 111a.7
Title: الفصل السادس والعشرون فى دكر العلل الحادثه فى الكلا ومداواثها
Fol. 112a.2
Title: وعلاج اليرقان التابع لورم الكبد
Fol. 112a.9
Title: وعلاج اليرقان التابع لشخونه الاخلاط
Fol. 112a.13
Title: وعلاج اليرقان التابع لسّدد الحادته فى المراره
Fol. 112a.17
Title: وعلاج اليرقان التابع [] المراره الحار
Fol. 112b.3
Title: وعلاج اليرقان التابع لسو المزاج المرار الحار
Fol. 112b.7
Title: وعلاج اليرقان التابع لوجع الطحال
Fol. 117a.5
Title: وعلاج القولنج الحادث من الخلط الحار
Fol. 118b.15
Title: وعلاج بول الدم التابع لسقطه
Fol. 119a.3
Title: فان كان خروج الدم من امتلا العروق وكثره الدم فعلاجه
Fol. 120a.13
Title: الباب السابع والعشرون فى دكر الامراض الحادثه فى المتانه ومداواثها
Fol. 121a.15
Title: وعلاج علق الدم
Fol. 121b.7
Title: وعلاج تفرق الاثصال
Fol. 122a.1
Title: [] وڻالفصد من الباسليق
Fol. 123a.13
Title: وعلاج من يبول فى الفراش
Fol. 123b.6
Title: الباب التامن والعشرون فى دكر الامراض العارضه فى الڦضيب ومداواثها
Fol. 124a.11
Title: وعلاج هده العله ادا كانت حاد [] من خلط راسخ
Fol. 124a.15
Title: وعلاج هده العله ادا كانت من منى []
Fol. 125a.5
Title: وعلاج سيلان المڻى النابع لكثره الامتناع
Fol. 125a.9
Title: وعلاج الصنف التاني الڻابع
Fol. 125a.12
Title: وعلاج الصنف الڻالڀ بما يلهى الفكر
Fol. 126b.11
Title: صفه طلي يجلو حليًا قويًا
Fol. 126b.15
Title: صفه البياض العتيق
Fol. 127a.1
Title: البهق الابيض قريب من علاج
Fol. 128a.9
Title: وعلاج الحصف
Fol. 128a.13
Title: وعلاج التاليل
Fol.129a.13
Title: صفه طلي ينفع من تقشير الجلد
Fol.132a.1
Title: فى دكر الامراض العارضه في جرو من طاهر البدن ومداواتها
Fol. 143b.14
Title: صفه مرهم ينفع النمله المثاكله
Fol. 144b.17
Title: فى استدلال على الحميات ودكر المداواه المعاصيه لكل احد من اصنافهم
Fol. 146a.5
Title: وعلاج الاعواج
Fol. 146a.8
Title: وعلاج السده الحادثه من خلط عليط
Fol. 147a.18
Title: الباب التاسع والعشرون فى دكر الامراض الحادته في الاسنين ومداواتها
Fol. 149b.4
Title: الباب التلتون فى دكر الامراض الحادته من صافات الاتنين ومداواتها
Fol. 150a.12
Title: فاما القر والحمعى فعلاجه متل الورم الصلب
Fol. 150b.6
Title: الباب الحادى والتلتون فى دكر الامراض العارضه فى الرحم ومداواثها
Fol. 151a.8
Title: وعلاج هده العله ادا كانت حادته من احتباس الطمث
Fol. 152a.9
Title: وعلاج الشقوق الحادث فى الوحه
Fol. 152a.11
Title: وعلاج اتار القروح والجدرى
Fol. 153b.5
Title: صفه طلى الجرب اليابس
Fol. 153b.9
Title: صفه طلى الجرب الرطب
Fol. 153b.15
Title: القمل والقمام والصبيان السڀ (sic!)
Fol. 154b.15
Title: صفه دوا الدى يطيب راحّه البدن
Fol. 157a.4
Title: فى الاستدل علي الحميات المركبة ودكر المداواوه الخاصه
Fol. 158a.9
Title: علاج الحمي اليونانيه والاستدلال علي الحمي التي معها []
Fol. 159b.4
Title: في علاج حمي الدق المرضي
Fol. 161a.1
Title: في علاج الامراض التي اسبابها الفاعله لها باديه واولاها فى المداواه السجاج (sic!) والجروح والمرضي السجاج

Physical Description

Form: codex
Extent: 165 ff.
Dimensions (leaf): 230 × 155 mm.
Dimensions (written): 195 × 130 mm.
Foliation: Catchwords obliterated, since the paper strips are pasted to the lower margins.

Collation

03+(1 - 16 (10) )+002

Layout

Hand(s)

Script: Naskh, occasionally vocalized

Ink: Black; headings and dividers are highlighted in red

130 1:0,6 85 20

Additions:
  • Occasional traces of inferior restoration work.
  • Dividers (e.g. fol. 48a) are similar to those used in Christian Arabic manuscripts.
  • Fols. 1-7 and 156-164 have been restored later and contain typical Ottoman Arabic handwriting, with the occasional insertion of Syriac script.
  • Inner side of the front cover contains calculations.
  • Along with two scribbles, the inner side of the back cover contains the date: 1234 (AH) which corresponds to 1818-1819 AD.

Accompanying Material

Occasional traces of inferior restoration work. Dividers (e.g. fol. 48a) are similar to those used in Christian Arabic manuscripts. Fols 1 - 7 and 156 - 164 have been restored later and contain typical Ottoman Arabic handwriting with the occasional insertion of Syriac script. Inner side of the front cover contains calculations. Along with the two scribbles, the inner side of the back cover contains the date 1234 AH, which corresponds to AD 1818 - 1819.

History

Origin: 14th century CE

Provenance and Acquisition

Sāmī Ibrāhīm Ḥaddād (1986). Orthography suggests the origin on the territory of modern Syria or Lebanon.

Sotheby's lot 514 (22/21.11.85)

Bibliography

    Ḥaddād/Biesterfeld no. 103 (Shelf-mark: 510/ / 1234 / n15).

Subjects


TO TOP